تاریخچه

خورشیدی ترین سال شمسی، برای ما سال 1379 بود. سالی که هم اندیشی و همراهی را آغاز کردیم. یارانمان جمعی آسمان اندیش بودند که از جاذبه تعلقات زمین رهیده و تنها به قله قاف معنا می اندیشیدند. آنان به قصد جلب رضایت خداوند، دایره چرخش پرگارشان را تا بیکرانگی مهر پروردگار گسترش دادند. افق نگاه آنان تکریم سادات به عنوان خاندانی متصل به کهکشان نور و بهجت بود. موسسه خیریه عترت فاطمی نام مبارکی بود که هرچه از ایجاد آن گذشت جاذبه آن صد چندان شد ونیکوکاران فراوانی پروانه وار  در طواف نام مبارک خاتون دو سرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شیدایی را آزمودند . 

در سال 1381 اساسنامه و مجوز موسسه به تایید دایره صدور پروانه موسسات غیر انتفاعی وزارت کشور رسید.موسسه اکنون افتخار میزبانی بیش از 5000 فرزند سادات محروم از سایه پدر را دارد و می کوشد خدمات معنوی و مادی مناسبی را ارایه نموده و به همت و یاری شما نیکوکاران محترم در راه تعالی خانواده های سادات مکرم گام بردارد.