حامی به شخصی اطلاق می شود که تعهد می کند تا تأمین بخشی از هزینه معیشت یک یا چند فرزند سادات نیازمند را تقبل نماید.

این مبلغ از حداقل 2.500.000 ریال در ماه شروع و بسته به خواست حامی می تواند مبالغ بالاتری نیز باشد. پرداخت این مبلغ بصورت ماهیانه به حساب معرفی شده به نام مؤسسه عترت می باشد و پس از آن، این وجه بصورت کامل و تمام به حساب شخصی فرزند سادات واریز خواهد شد.

یک حامی می تواند علاوه بر واریز وجه، برای فرزند تحت حمایت خود هدایای غیرنقدی هم ارسال کند.

فرزندان سادات در سراسر ایران و در تمام استانها به غیر از تهران می باشند.

حمایت فرزندان از بدو تولد تا 18 سال و دانشجویان تا 24 سال می باشد.

مؤسسه درصورت درخواست، نسبت به ارائه گزارش از وضعیت فرزند تحت حمایت شما تعهد می نماید.